Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatettiin seuraavat asiat:

- sosiaaliasiamiehen viesti siitä, että Ruskon ja Raision tiedot voidaan erottaa toisistaan v:n 2021 alusta ja että tästä on informoitu Ruskon kuntaa jo aiemmin,

- Seniorien kyläasuminen Ruskolla - palvelut lähellä -hankkeelle 2021 -22 on myönnetty 40 800 euroa,

- Päällistönmäen tonttitarjouskilpailu on päättynyt ja tonttien saajat valittu.