Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla 23.06.2021 klo 12:00 mennessä.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Raiko ja Jussi Helesvirta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.