Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Ruskon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö

RUSDno-2021-410

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 82 §:n (Palkkiot ja korvaukset) mukaan luottamushenkilölle maksetaan:

1.kokouspalkkiota;

2.korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; 

3.matkakustannusten korvausta ja päivärahaa

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

Ruskon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia korvauksia on edellisen kerran tarkistettu vuonna 2012 ja nykyiset korvaukset ovat olleet voimassa vuoden 2013 alusta alkaen. Tehtäessä palkkiosäännön tarkistusta on huomioitu ansiotasoindeksin muutos.

Kokouspalkkioiden muutoksia esitetään seuraavasti: 

Kunnanvaltuusto ja sen valiokunnat, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja sen jaostotsekä yhtymäkokoukset, seutuvaltuuskunta ja valmisteluvaliokunta 60 euroa (korotus 10 euroa), lautakunnat 46 euroa (korotus 8 euroa), johtokunnat, toimikunnat ja muut elimet 38 euroa (korotus 6 euroa). Puheenjohtajien vuosipalkkioihin ja muihin korvauksiin on tehty vastaavan suuruiset muutokset.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on tehnyt 10.3.2020 esityksen 200 euron suuruisen vuosipalkkion maksamisesta vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle sekä ottamaan vuosipalkkion mukaan seuraavaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on huomioitu esitetyn suuruisena palkkiosäännössä.

Esityslistan oheismateriaalina on ehdotus uudeksi palkkiosäännöksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan Ruskon kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2022.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että nuorisovaltuuston puheenjohtajalle esitetään 100 euron suuruista vuosipalkkiota. Lisäksi valtuustolle tuodaan arvio muutosten vuosittaisesta lisäkustannuksesta.