Kunnanhallitus, kokous 21.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Valtuuston 31.5.2021 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUS-2021-418

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 31.5.2021 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

1. Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon liikekeskuksen siistimistä kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

2. Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon keskustassa olevan parakkirakennuksen kuntoa, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

3. Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon urheilukeskuksen skeittialueen rakentamista, kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointilautakunnan valmisteltavaksi.

4. Kauko Hakalan aloitteen koskien Vahdon Silvolan bussien kääntöpaikkaa, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

5. Timo Vuorilan aloitteen koskien aurinkopaneeliselvitystä kunnan kiinteistöissä, kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

6. Jorma Randin aloitteen koskien päihteetöntä Ruskon kuntaa, kunnanhallitus päättää lähettää keskushallinnon valmisteltavaksi. 

7. Mauri Laineen ponnen koskien Vahdon seuraintalon myynnistä saatavan tuoton käyttämistä yhdistysten toiminnan tukemiseen, kunnanhallitus päättää lähettää hyvinvointijohtajan valmisteltavaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen sillä muutoksella, että aloite nro 2 päätettiin lähettää rakennus- ja ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.