Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ilmoitus- ja muut asiat

Ehdotus

1. Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa -verkostohanke

2. Ruskon rintamaveteraanit ry:n luovutus Ruskon kunnalle

3. Varhan kuntakirje koskien sotepe-käytössä olevia tiloja

4. Vaalien ennakkoäänestyksen aukioloajoista

Päätös

1. Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa -verkostohanke

  Kunnanhallitus päätti, että Ruskon kunta osallistuu verkostohankkeeseen.

2. Ruskon rintamaveteraanit ry:n luovutus Ruskon kunnalle

 Kunnanjohtaja saattoi kunnanhallituksen tietoon Ruskon Rintamaveteraanien päättäneen lahjoittaa yhdistyksensä omaisuuden käsittäen osaston liput, airut- ja surunauhat sekä seurakuntatalossa olevan vitriinin sisältöineen sekä kokousarkistomateriaalin.

3. Varhan kuntakirje koskien sotepe-käytössä olevia tiloja

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että Varha haluaa käynnistää vuokrantarkistuksiin liittyvät neuvottelut Ruskon kunnan kanssa.

4. Palvelustrategian työpaja 29.1.2024 klo 17.00

5. Organisaation kehittämistyötä valmistellaan henkilöstöjaostossa. Lisäaikaa valmisteluun tarvitaan kuukausi. Esitys tuodaan kunnanhallitukseen maaliskuun ensimmäiseen kokoukseen.

6. Vaalien ennakkoäänestyksen aukioloajoista

16.10.2023 kunnanhallituksen päätöksessä Palvelukeskus Jokikummun ennakkoäänestysajoissa on ollut virheitä. Oikeat ennakkoäänestysajat ovat:

su 21.1.2024 klo 10-15.00, ma-ti 22.-23.1.2024 klo 9.00 - 20.00 ja 

mahdollisen toisen vaalin ajat:

su 4.2.2024 klo 10.00-15.00 ja ma-ti 5.-6.2.2024 klo 9.00-20.00.