Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden vuoden 2024 käyttösuunnitelma

RUSDno-2024-28

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Valtuusto on päätöksellään 11.12.2023 § 78 hyväksynyt Ruskon kunnan talousarvion vuodelle 2024. Talousarvion pohjalta tehtävillä käyttösuunnitelmilla toimialat jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi sekä asettavat tarkennetut tavoitteet. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta käyttösuunnitelma noudattaa pitkälti talousarvion rakennetta.

Oheismateriaali:

Käyttötaloussuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä alaisensa toiminnan osalta käyttösuunnitelman vuodelle 2024 esityslistan oheismateriaalin mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.