Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Palkattomien virkavapaiden ja työlomien myöntämisen jatkaminen vuonna 2024

RUSDno-2024-18

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuodesta 2012 jatkanut menettelyä, jossa palkattomien virkavapauksien ja työlomien osalta luovutaan palkan vähentämisestä viikonloppujen osalta. Edellytyksenä on ollut, että vapaiden ajankohta sovitaan työnantajan kanssa eikä sijaisia tarvita. Vapaata on voinut saada 1 vko/vuosi. Päätös vapaiden mahdollisuudesta on tehty vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan. Viimeisin kunnanhallituksen tekemä päätös on tehty 14.12.2020 § 259 ja sen voimassaolo päättyi 31.12.2022.

Harkinnanvaraisen virkavapauden / työloman osalta menetellään seuraavasti:

Virkavapauden pituus ja sijainti kalenteriviikolla otetaan mukaan la ja/tai su yhteensä haettavia päiviä
5 pv:n virkavapaus ma-pe molemmat 7 HUOM!
4 pv:n virkavapaus ma-to sunnuntai 5
ti-pe lauantai 5
3 pv:n virkavapaus ma-ke   3
ke-pe   3
2 pv:n virkavapaus (myös pe ja ma)   2

Ehdotus

Esittelijä

Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se jatkaa menettelyä, jossa palkattomien virkavapaiden ja työlomien osalta luovutaan palkan vähentämisestä viikonloppujen osalta ajalla 1.2.2024 - 31.12.2024. Edellytyksenä em. menettelylle on, että palkattomien vapaiden ajankohta sovitaan työnantajan kanssa eikä sijaisia tarvita. Työntekijän on mahdollista saada päätöksen perusteella myönnettyä vapaata enintään yhden kerran vuodessa ja se voi koskea yhtä viikkoa.

Päätös

Henkilöstöjaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuodesta 2012 jatkanut menettelyä, jossa palkattomien virkavapauksien ja työlomien osalta luovutaan palkan vähentämisestä viikonloppujen osalta. Edellytyksenä on ollut, että vapaiden ajankohta sovitaan työnantajan kanssa eikä sijaisia tarvita. Vapaata on voinut saada 1 vko/vuosi. Päätös vapaiden mahdollisuudesta on tehty vuodeksi tai kahdeksi kerrallaan. Viimeisin kunnanhallituksen tekemä päätös on tehty 14.12.2020 § 259 ja sen voimassaolo päättyi 31.12.2022. Vuonna 2023 kyseinen päätös ei näin ollen ollut voimassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se jatkaa menettelyä, jossa palkattomien virkavapaiden ja työlomien osalta luovutaan palkan vähentämisestä viikonloppujen osalta ajalla 1.2.2024 - 31.12.2024. Edellytyksenä em. menettelylle on, että palkattomien vapaiden ajankohta sovitaan työnantajan kanssa eikä sijaisia tarvita. Työntekijän on mahdollista saada päätöksen perusteella myönnettyä vapaata enintään yhden kerran vuodessa ja se voi koskea yhtä viikkoa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.