Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla 25.01.2024 mennessä ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Virpi Hurula ja Kristiina Kivelä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Hurula ja Kristiina Kivelä.