Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 As Oy Ruskolan osakkeiden lunastaminen

RUSDno-2020-540

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistötyöryhmän esityksestä ja kunnanhallituksen suostumuksella on neuvoteltu Ruskolan liikesiiven osakkaiden kanssa osakkeiden lunastamisesta. Osaltaan hankinnan voi nähdä liittyvään Ruskon kunnan keskustan kehittämiseen. Neuvottelut ovat edenneet liikehuoneisto L1 osalta siihen pisteeseen, että Ruskon kunnan olisi mahdollista lunastaa 25.000 euron hintaan As. Oy Ruskolan osakkeet 1017-1118, jotka oikeuttavat liikehuoneiston L1 hallintaan ja käsittää 102 m2 liikehuoneiston katutasossa osoitteessa Vanhatie 2, 21290 Rusko. Kyseessä on apteekin entiset tilat.

Liikehuoneiston lunastaminen helpottaa nykytilanteessa Ruskon kunnan tilapulaa ja kiinteistöä voidaan käyttää kokous- ja neuvottelutilana mm. kolmannen sektorin taholla. Myös mm. vanhusten päivätoimintaan on ilmennyt tilatarvetta. Tulevaisuudessa kaupan voi nähdä parantavan Ruskon kunnan roolia keskustaajaman tulevaisuuden kehittämisessä.

Isännöitsijätodistus esitellään kunnanhallituksen kokouksessa

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hankkia As. Oy Ruskolan osakkeet 1017-118, jotka oikeuttavat liikehuoneiston L1 hallintaan, 25.000 euron hintaan sekä samalla esittää valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmaa myöntämällä 25.000 euron määrärahan kyseiseen tarkoitukseen.

Kunnanhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti päätöksenteon jälkeen. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Kunnanhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti päätöksenteon jälkeen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.