Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen puheenjohtaja lausui Nora Ojalalle kiitokset  hänen Ruskon kunnan hyväksi tekemästään työstä Ojalan jättäessä kunnalliset luottamustehtävät kunnasta poismuuton takia. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.