Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden v. 2021 talousarvio/käyttösuunnitelma

RUSDno-2020-484

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyi 17.9.2020 kehyksen v. 2021 talousarvion laadinnan pohjaksi. Keskushallinnossa on laadittu vuoden 2021 talousarvio kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden osalta. Näitä ovat vaalit, tarkastustoimi, yleishallinto, joukkoliikenne, elinkeinotoimi sekä kaavoitus- ja maankäyttö. Myös sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys sisältyy tähän kokonaisuuteen. 

Vuoden 2021 osalta on huomioitu seuraavia seikkoja:

- kuntavaalien järjestäminen 18.4.2021,

- yhden vakanssin siirto koulujen it-tuesta ICT-palvelujen kokonaisuuteen,

- joukkoliikenteen määrärahavaraus Föli-lautakunnan esityksen mukaisena,

- sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahavaraus kehyksen mukaisena (16,1 miljoonaa     euroa).

Talousarvioesitys on esityslistan oheismateriaalina. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus hyväksyy alaistensa tulosalueiden talousarvion esitetyssä muodossa jatkovalmistelun pohjaksi. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina on kunnanhallituksen alaisten toimintojen talousarvioesitys tämän hetkisessä muodossaan. Esitys on suuruudeltaan 17 589 000 euroa, josta  sosiaali- ja terveyspalveluihin varattu määräraha 16,1 miljoonaa euroa. Esitys on kehyksen mukainen pois lukien kuntavaalien määrärahavaraus 13 000 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus käsittelee omaan vastuualueeseensa kuuluvaa talousarvioesitystä ja antaa lopulliset ohjeet jatkovalmisteluun. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kokouksessaan 9.11.2020 § 220 kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Tämän jälkeen on sosiaali- ja terveyspalveluihin varattua määrärahaa korotettu 200 000 euroa. Vastaavasti tontinmyyntituloihin on lisätty 180 000 euroa. Muuten esitys, jonka suuruus menojen osalta on tällä hetkellä 17 789 000 euroa, on ennallaan.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen alaisten toimintojen talousarvioesityksen esitettäväksi valtuustolle osana kunnan talousarvioesitystä 2021. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen siten muutettuna, että sosiaali- ja terveysmenoihin lisätään 200 000 euroa kohdistaen ne erikoissairaanhoitoon. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.