Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Ei ollut.