Kunnanhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 30.9.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Suvi Helenius ja Virpi Hurula.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.