Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Keskusteltiin kokoustilan saneerauksesta. 

Todettiin, että seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 13.12.2021.