Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.12.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Jussila ja Jorma Raiko.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.