Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Ei ollut.