Kunnanhallitus, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Ruskon vaalilautakunnan puheenjohtajan uudelleen nimeäminen

RUSDno-2021-342

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.2.2021 § 33, vahvistaessaan Ruskon kunnanosan vaalilautakunnan kokoonpanon, nimennyt vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Kati Kurikan. Kurikka on 21.5. saapuneella s-postilla ilmoittanut olevansa estynyt hoitamaan puheenjohtajan tehtävää, mutta voivansa toimia lautakunnan jäsenenä. Toisaalta vaalilautakunnan jäsen Lauri Hintukainen on ilmoittanut olevansa suostuvainen puheenjohtajan tehtävään. Vaihdos on kiireellinen vaalien ajankohdan huomioon ottaen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää eron Kati Kurikalle Ruskon kunnanosan vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja nimetä hänet vaalilautakunnan jäseneksi. Edelleen kunnanhallitus päättää nimetä Ruskon vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Lauri Hintukaisen.  

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti.