Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

  • Eläkkeensaajien Keskusliiton Varsinais-Suomen piirin kannanotto merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi
  • Kunnanhallitus keskusteli ruskolaisten nuorten kesätyöllistämisestä pitäen tärkeänä, että kaikille kuluvana vuonna kriteerit täyttäville nuorille voidaan heidän sitä halutessaan osoittaa ns. kesätyöseteli. Selvitys mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta tuodaan seuraavaan kokoukseen
  • Antti Jussila toi esiin kiinteistötyöryhmässä viime aikoina esillä olleita asioita.

         

         Tämä § tarkastettiin heti. 

 

 

 

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Jorma Raiko poistui kokouksesta ennen tämän §:n käsittelyn alkua.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.