Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 6.5.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. 

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Raiko ja Jussi Helesvirta. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.