Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Ruskon kunnan riskienhallintapolitiikan hyväksyminen

RUSDno-2021-304

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.6.2018 käsitellyt kunnan riskinhallintapolitiikkaa päättäen siirtää riskienhallintopolitiikan valmistelun taloustyöryhmälle.

Asia oli taloustyöryhmän listalla tuon jälkeen, mutta sitä ei siellä valmisteltu johtuen lähinnä silloin työn alla olleiden elinkeino-, osallisuus- ja hyvinvointiohjelmien laadinnasta. Lisäksi taloustyöryhmä valmisteli hallintosäännön tarkistuksia tuolloin.

Käsittelyn pohjana kunnanhallituksessa oli keskushallinnossa valmisteltu Ruskon kunnan riskienhallintopolitiikka-luonnos. Riskienhallintopolitiikka kattaa seuraavat osa-alueet: lähtökohdat ja määritelmät, periaatteet ja tavoitteet, kunnan toimintaan liittyvät riskit ja riskienhallintamenetelmät, organisointi ja vastuut, raportointi ja riskienhallintapolitiikan hyväksyminen.

Luonnos tuolloin laaditusta Ruskon kunnan riskienhallintapolitiikaksi on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää riskienhallintapolitiikan valmistelun taloustyöryhmälle. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.