Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Etätyösuosituksen poistuminen ja kunnanviraston avoinna olo

RUSDno-2021-585

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Päättäessään kunnanviraston kiinniolosta kokouksessaan 7.6.2021 § 123 kunnanhallitus samalla päätti jatkaa nykyistä käytäntöä kunnanviraston suljettuna pitämisestä toistaiseksi (koronaviruspandemian ja etätyösuosituksen) johdosta sekä jatkaa luottamushenkilöelinten etäkokouskäytöntöä toistaiseksi.

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat tarkastelleet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaolon perusteita. Ministeriöt esittävät, että etätyösuositus päättyy 15.lokakuuta. Ministeriöt arvioivat, että siihen mennessä rokotuskattavuus olisi lähellä valtioneuvoston asettamaa tavoitetta. Tämä mahdollistaisi siirtymisen etä- ja läsnätyön yhdistämiseen terveysturvallisesti. Koska epidemiatilanne on erilainen maan eri osissa, etätyösuosituksen käyttöönottoa on syytä soveltaa ensisijaisesti alueellisesti (esimerkiksi sairanhoitopiiri- tai työssäkäyntialuekohtaisesti).

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut, että etätyön suosituksesta voidaan luopua syyskuun lopussa.Huomion arvoista  asiassa on myös Ruskon viime viikkoina kohonneet ilmaantuvuusluvut, jotka ovat selkeästi yli maakunnan arvojen kahden viime viikon ajalta. Tämän johdosta olisi perusteltua pysyttää etätyösuositus voimassa 18.10. asti. Siinä kohtaa kun etätyöstä nykyisenlaisena luovutaan, on perusteltua avata myös kunnanviraston ovet kuntalaisille. Etätyösuosituksen poistumisen jälkeenkin on perusteltua toimialakohtaisesti harkita jonkin asteisen etätyön tekemistä.Edelleen on myös olemassa tarve toteuttaa terveysturvallisuutta mm. maskin käyttöineen ja käsihygieniakäytänteineen.

Perusteltua on myös etäkokouskäytänteen jatkaminen toimielinten oman harkinnan perusteella. Tämä on perusteltua, jotta etäkokousmenetelmät eivät unohdu ja uudetkin luottamushenkilöt oppivat järjestelmän käyttöön. Etäkokousten yhteydessä olisi perusteltua pyytää kokousten osanottajilta sellaisen sitoumuksen antaminen, että kokouksen osanottaja ilmoittaa vastaavansa tietojen luottamuksellisuuden ja salassapidon säilyttämisestä kuten kuulo- ja näköyhteyden suojaamisesta käyttämässään tilassa. Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi esityslistan lähettämisen yhteydessä. Tämän luonteista menettelyä sovelletaan useissa kunnissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää 

- jatkaa nykyistä käytäntöä kunnanviraston suljettuna pitämisestä 18.10. asti, jolloin kunnanvirastossa siirrytään normaalin aukioloaikaan

- luopua nykyisenlaisesta leviämisvaiheen maksimaalisesta etätyösuosituksesta 18.10. lukien, josta lukien toimialat voivat kuitenkin harkita jonkin asteisen etätyön tekemistä

- antaa toimielimille suosituksen etäkokouskäytänteen jatkamisesta niiden oman harkinnan perusteella

- antaa toimielinten valmistelijoille ohjeen siitä, että esityslistojen lähettämisen yhteydessä kokouksen osanottajia muistutetaan siitä, että he vastaavat  tietojen luottamuksellisuuden ja salassapidon säilyttämisestä kuten kuulo- ja näköyhteyden suojaamisesta käyttämässään tilassa 

- antaa kunnanjohtajalle oikeuden asiaa koskevien tarkennusten antamiseen mahdollisesti muuttuvissa olosuhteissa.

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.