Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Ei ollut.