Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 223 Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti 5

RUSDno-2021-590

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Esityslistan oheismateriaalina ovat Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 5, maksuerätaulukko sekä työmaatiedotteet.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 5:n tiedoksi. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.