Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Omakotitalon rakennustontin 543/1 vuokraaminen sekä vuokrasopimuksen hyväksyminen

RUSDno-2021-580

Perustelut

Ruskon kunnan sekä ***** kesken allekirjoitettiin vuokrasopimus 24.9.2021 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa Tontti 543/1 -nimistä tilaa (2245 m2), kiinteistötunnus 704-404-4-449, Päällistönmäentie 32, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää vuokrata ***** tontti 543/1 -nimisen tilan Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 24.9.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.