Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 7.10.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kristiina Kivelä ja Katri Koivisto.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristiina Kivelä ja Mikko Toivonen.