Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Talous- ja hallintojohtajan valinta

RUSDno-2021-505

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Talous- ja hallintojohtaja Ismo Airinen on toimittanut Ruskon kunnanhallitukselle seuraavan sisältöisen 6.8.2021 allekirjoitetun irtisanoutumisilmoituksen:

"Varhennetulle eläkkeelle siirtymisen johdosta irtisanoudun Ruskon kunnan talous- ja hallintojohtajan virasta siten, että virkasuhteeni viimeinen päivä on 31.12.2021."

Hallintosäännön 36 §:n mukaan valtuusto päättää talous- ja hallintojohtajan valinnasta.

Haastatteluja ja viran täyttöä varten on perusteltua nimetä valintatyöryhmä, joka tekee esityksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Valintatyöryhmä voidaan nimetä joko nyt tai siinä kokouksessa, jossa virkaa hakeneet saatetaan kunnanhallituksen tietoon.

Keskustellaan kokouksessa viran täyttöön liittyvistä kysymyksistä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää eron talous- ja hallintojohtaja Ismo Airiselle 1.1.2022 lukien.

Kunnanhallitus päättää julistaa talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi 28.9.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti myöntää eron talous- ja hallintojohtajan virasta Ismo Airiselle 1.1.2022 lukien. 

Kunnanhallitus päätti julistaa talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi. 

Kunnanhallitus nimesi valintatyöryhmään Antti Mattilan, Jussi Helesvirran ja Kari Lehtisen.  

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Ismo Airinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi Kari Lehtinen. 

Kunnanhallitus keskusteli viran täyttöön liityvistä kysymyksistä. 

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Talous- ja hallintojohtajan virka julistettiin haettavaksi ilmoituksilla kuntarekryssä ja MOLissa ajalla 2.-28.9.2021. Lisäksi ilmoitus oli Turun Sanomissa 5.9.2021 sekä Ruskon www-sivuilla ja facebook-sivuilla.

Kelpoisuusvaatimuksena olleen ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi ilmoituksessa tuotiin esiin, että tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää kykyä johtaa ja kehittää tehtäviin kuuluvia osa-alueita. Lisäksi tehtävä edellyttää käytännössä osoitettua kokemusta johtamisesta ja erityisesti eduksi katsotaan ammattimainen ote kunnallis- ja taloushallinnon johtotehtävistä.

Talous- ja hallintojohtajan virkaan tuli 9 hakemusta. Hakijat ovat Irina Eklund, Matias Penttinen, Antti Ritvonen, Henna Ahtinen, Ville Happonen, Sari Laine, Rauno Maaninka, Päivi Peltola-Ojala ja Satu Tietari.

Keskustellaan kokouksessa virantäytön jatkoprosessista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä talous- ja hallintojohtajan virkaa hakeneet tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti jatkaa viran täytön hakua kahdella viikolla siten, että aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon hakumenettelyssä. Kelpoisuusvaatimukseksi asetetaan soveltuva korkeakoulututkinto ylemmän tutkinnon katsottaessa eduksi.