Kunnanhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Valtuuston 16.8.2021 pidetyn kokouksen päätösten lainmukaisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

RUS-2021-589

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää todeta, että valtuuston 16.8.2021 pitämässä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät ole menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lakien ja asetusten vastaisia, joten päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia. 

1. Ruskon demarien valtuustoryhmän aloitteen teknisen toimialan lisäresursseista kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

2. Ruskon demareiden valtuustoryhmän aloitteen työryhmän perustamiseksi 10-vuotissuunnitteluun kunnanhallitus päättää lähettää keskushallinnon valmisteltavaksi.

3. Ruskon demarien valtuustoryhmän aloitteen kumotun pykälän tilalle vaadittavasta uudesta pykälästä kunnanhallitus päättää lähettää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan valmisteltavaksi.

4. Ruskon demareiden valtuustoryhmän aloitteen Hiidenvainion koulun pyöräparkin kunnostamiseksi kunnanhallitus päättää lähettää teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.