Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Kunnanhallitus keskusteli vireillä olevien keskeneräisten asioiden listauksesta.  


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.