Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2021

RUSDno-2020-439

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden samalla, kun se päättää kunnan tuloveroprosentista. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella. Sekä yleisen kiinteistöveroprosentin että muiden asuinrakennusten veroprosentin lakisääteinen alaraja on 0,93. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin alaraja on 0,41. Suomessa kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin keskiarvo v. 2020 on 1,08, vakituisen asuinrakennuksen 0,50 ja muiden asuinrakennusten 1,20. 

Ruskon kunnan vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95

- vakituiset asuinrakennukset 0,42 

- muut asuinrakennukset 1,02

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määrää Ruskon kuntaan seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95

- vakituiset asuinrakennukset 0,42

- muut asuinrakennukset 1,02

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.