Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköisesti torstaihin 8.10.2020 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jussi Helesvirta ja Tarja Helenius.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Helesvirta ja Tarja Helenius.


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.