Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Selitys Turun hallinto-oikeudelle opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksistä tehtyyn valitukseen

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24