Kunnanhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021

RUSDno-2020-438

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöverosta sekä muiden verojen perusteista." 

Voimassa olevien ohjeiden mukaan ilmoitus tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosentista on toimitettava verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallituksen ohjeen mukaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Ruskon kunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2016 alkaen ollut 19,75. Suomen kuntien tuloveroprosentin keskiarvo v. 2020 on 19,97 ja 5 000- 10 000 asukaan kuntien 20,93.  Ruskon kunnan talousarvion 2021 valmistelu on perustunut siihen lähtökohtaan, että verot ja maksut säilyvät ennallaan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 19,75. 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.