Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:

  • Tekninen lautakunta 11.1.2024
  • Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.1.2024
  • Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 24.1.2024

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.