Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

1. Ruskon kunnan linjaus hankkeisiin osallistumisesta

Linjaukset:

Hankkeesen osallistutaan, jos se tuo lisäarvoa kuntalaisille.

Jos hankkeesta syntyy kustannuksia, jotka eivät ole budjetissa, tuodaan hanke käsiteltäväksi valtuustoon lisämäärärahaesityksenä.