Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kuntalais- ja valtuustoaloitteet 2023

RUSDno-2024-55

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Ruskon kunnan 1.6.2019 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden tekemistä ohjaa myös hallituksen 8.8.2022 § 140 hyväksymä valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden käsittelyperiaatteet.

Valtuustoaloitteita läpikäydessä on hyvä käydä lävitse myös kuntalaisaloitteet.

Oheismateriaalina taulukot vuoden 2022 ja vuoden 2023 jätetyistä valtuustoaloitteista ja toimenpiteistä. Sen lisäksi oheismateriaalina on vuoden 2023 tehdyt kuntalaisaloitteet ja toimenpiteet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle luettelon vuosina 2022 ja 2023 tehdyistä valtuustoaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus esittää valtuuston toteavan, että vuonna 2022 tehdyistä 16 aloitteesta on kuusi aloitetta valmisteilla sekä vuoden 2023 tehdyistä seitsemästä aloitteesta on neljä valmisteilla ja muut valtuustoaloitteet todetaan loppuun käsitellyksi ja että kuntalaisaloitteita vuodelta 2023 on toimitettu neljä, joista kolme on loppuunkäsitelty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.