Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Maanvaihtotarjous Paakkisten asemakaava-alueella

RUSDno-2024-62

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

Ville Lehtinen on lähestynyt puhelimitse ja sähköpostitse Ruskon kuntaa tehden maanvaihtotarjouksen Paakkisten asemakaava-aluetta koskien. Tarjouksen tekijä on ostanut asemakaava-alueelta kiinteistöstä määräalan, josta muodostuu asemakaavatontti.

Tarjouksen mukaan Ville Lehtinen luovuttaisi Ruskon kunnalle Paakkisten asemakaava-alueella tiealuetta n. 130 m2​​​  Kantola-nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-402-1-7) muodostettavasta määräalasta​​​​ ja Ruskon kunta luovuttaisi n. 26 m2 tonttialuetta Kuusimäki-nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-402-1-400).  

Maanvaihdon tarkoituksena on helpottaa tontinmuodostusta. Tarjoajan ostama tontti on tarkoitus lohkoa keväällä ja maanvaihto voitaisiin toteuttaa samalla.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus päättää mm. asemakaavan toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta.

Aluetta kuvaava kartta on esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä maanvaihdon, jossa Ruskon kunta luovuttaa Ville Lehtiselle n. 26 m2:n suuruisen määräalan Hiidenvainion kylässä sijaitsevasta Kuusimäki-nimisestä kiinteistöstä ((Rnro 704-402-1-400 ja Ville Lehtinen puolestaan luovuttaa Ruskon kunnalle n. 130 m2:n suuruisen määräalan Hiidenvainion kylässä sijaitsevasta Kantola-nimisestä kiinteistöstä (Rnro 704-402-1-7) lohkottavasta määräalasta. 

Maa-alue muodostaa Lehtisen ennen omistaman alueen kanssa Paakkisten asemakaava-alueella korttelissa 156 tontin nro 3.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kokouskäsittely

Asiantuntijana käsittelyn ajan paikalla oli Rakennustarkastaja Niko Paloposki.