Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Omakotitontin 509/3 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen

RUSDno-2024-54

Perustelut

Ruskon kunnan sekä Esa ja Elina Männyn kesken allekirjoitettiin kauppakirja 26.1.2024 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 509/3 -nimistä tilaa (1323 m2), kiinteistötunnus 704-404-4-442, Aisakuja 6, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Ruskon kunnan sekä Esa ja Elina Männyn välillä 26.1.2024 allekirjoitetun kauppakirjan. 

Samalla kunnanhallitus toteaa, että ko. tonttia koskeva vuokrasopimus raukeaa tehdyn kaupan myötä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.