Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla 8.2.2024 mennessä ja allekirjoitetaan sähköisesti tarkastuksen jälkeen.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Raiko ja Antti Jussila.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Raiko ja Monika Antikainen.