Kunnanhallitus, kokous 5.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tilinpäätösennuste 2023

RUSDno-2024-50

Valmistelija

  • Sari Laine, talous- ja hallintojohtaja, sari.laine@rusko.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se tulee saattaa valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätösaikataulun mukaan kunnanhallitus käsittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen 25.3.2024 mennessä.

Liitteenä oleva tilinpäätösennuste on sama mikä on toimitettu Valtionkonttoriin.

Vuoden 2023 tilinpäätösennusteen laskentatiedot on joiltain osin kesken ja siksi on syytä varautua joihinkin muutoksiin. 

Tilinpäätösennusteessa on tehty arvonalentumiskirjaus Karhukallion päiväkodin osalta täysimääräisen 498.000 €.

Oheismateriaali:

Tuloslaskelmaennuste 2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee alustavan vuoden 2023 tilinpäätösennusteen tiedokseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.