Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Hallintokuntien pöytäkirjat

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat hallintokuntien pöytäkirjat:

  • Tekninen lautakunta - Kokous 27.5.2021 
  • Hyvinvointilautakunta - Kokous 27.5.2021 
  • Rakennus- ja ympäristölautakunta - Kokous 20.5.2021 

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kunnan verkkosivuilla https://rusko.cloudnc.fi/

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi sekä ettei mainittuja päätöksiä siirretä kunnanhallituksen tutkittaviksi, mikäli niitä ei ole ennen tämän pykälän käsittelyä siirretty.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.