Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Ilmoitus- ja muut asiat

Perustelut

Ei ollut.