Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Omakotitalon rakennustontin 517/4 vuokraaminen sekä vuokrasopimuksen hyväksyminen.

RUSDno-2021-367

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

 

Ruskon kunnan sekä KP Rakennus- ja suunnittelu Oy:n kesken allekirjoitettiin vuokrasopimus 20.5.2021 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa Tontti 517/4 -nimistä tilaa (1692 m2), kiinteistötunnus 704-404-4-246, Päällistönmäentie 14, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää vuokrata KP Rakennus- ja suunnittelu Oy:lle Tontti 517/4 -nimisen tilan Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 20.5.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.