Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Omakotitalon rakennustontin 531/10 vuokraaminen sekä vuokrasopimuksen hyväksyminen

RUSDno-2021-368

Valmistelija

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Perustelut

 

Ruskon kunnan sekä Oy STV Suomen Talon Visio Ltd:n kesken allekirjoitettiin vuokrasopimus 20.5.2021 koskien Päällistönmäen asemakaava-alueella sijaitsevaa Tontti 531/10 -nimistä tilaa (2304m2), kiinteistötunnus 704-404-4-431, Uuhikuja 8, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää vuokrata Oy STV Suomen Talon Visio Ltd:lle Tontti 531/10-nimisen tilan Päällistönmäen asemakaava-alueelta ja hyväksyy 20.5.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.