Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Omakotitontin 319/5 myynti sekä kauppakirjan hyväksyminen

RUSDno-2021-366

Perustelut

 

Ruskon kunnan sekä Sari Heleniuksen ja Olli-Pekka Erinkon kesken allekirjoitettiin kauppakirja 31.5.2021, koskien Paasniitun asemakaava-alueella sijaitsevaa tontti 319/5 -nimistä tilaa (1580m2), kiinteistötunnus 704-402-1-246, Kuokkapellontie 10, Rusko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus päättää, että Ruskon kunta myy sekä luovuttaa Sari Heleniukselle ja Olli-Pekka Erinkolle asuntotarkoitukseen Ruskon Paasniitussa sijaitsevan tontti 319/5 -nimisen tilan Rno 1:246, osoitteessa Kuokkapellontie 10, Rusko.

Kunnanhallitus päättää edelleen hyväksyä Ruskon kunnan sekä Sari Heleniuksen ja Olli-Pekka Erinkon välillä 31.5.2021 allekirjoitetun kauppakirjan. Samalla kunnanhallitus toteaa, että ko. tonttia koskeva vuokrasopimus raukeaa tehdyn kaupan myötä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.