Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 10.6.2021 ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana. 

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Niina Pekkala ja Antti Jussila.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.