Kunnanhallitus, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Sosiaaliasiamiehen kuntaselvitys

RUSDno-2021-355

Valmistelija

  • Ismo Airinen, Talous- ja hallintojohtaja, ismo.airinen@rusko.fi

Perustelut

Sosiaaliasiamies on toimittanut Raision kaupungille kuntaselvityksensä vuoden 2020 osalta. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab on tuottanut vuonna 2020 sosiaaliasiamiespalvelut kolmelletoista kaupungille/kunnalle: Kaarina, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Raisio, Rusko, Sauvo, Somero, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa väestöpohjan ollessa lähes 160 000 asukasta.  Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävää hoitaa yksi päätoiminen asiamies.  

Sosiaaliasiamiehellä oli Raision ja Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen osalta yhteydenottoja 45 kpl v. 2020 (45/2019). Yhteydenotot kohdistuivat yleisimmin vammaispalveluihin (16), ikääntyneiden palveluihin (13) ja lastensuojeluun (9). 

Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta on käsitellyt raporttia 19.5.2021 merkiten sen tiedoksi ja lähettäen sen edelleen tiedoksi Raision kaupunginhallitukselle ja Ruskon kunnanhallitukselle. 

Ruskon kunnanhallitus käsitteli vastaavaa raporttia v:lta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 merkiten sen tuolloin tiedoksi ja edellyttäen, että jatkossa yhteydenotot Raision ja Ruskon osalta erotetaan raportoinnissa toisistaan. Vuoden 2020 kuntaselvityksessä näin ei ole tapahtunut. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Lehtinen, Kunnanjohtaja, kari.lehtinen@rusko.fi

Kunnanhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen kuntaselvityksen vuodelta 2020 tiedoksi uudistaen vuosi sitten esittämänsä kannanoton siitä, että jatkossa sosiaaliasiamiehelle tehdyt yhteydenotot Raision ja Ruskon osalta tulee erottaa raportoinnissa toisistaan.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.