Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätös

Varhaiskasvatusjohtaja ja johtava rehtorit kertoivat vuosina 2016-2020 syntyneiden lasten huoltajille tehdystä koulupaikkakyselystä.

Lautakunta keskusteli koulukuljetusten järjestämisestä.

Lautakunta keskusteli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kustannusten kehittymisestä viiden edellisen vuoden aikana.

Lautakunta keskusteli ennalta ehkäisevien palveluiden järjestämisestä.