Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan edustajan nimeäminen kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston yhteyshenkilöksi

RUSDno-2021-662

Valmistelija

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 183 nimennyt vanhus- ja vammaisneuvoston ja pyytänyt jokaista lautakuntaa nimeämään oman yhdyshenkilön neuvostoon. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta valitsee ja nimeää kokouksessa joukostaan henkilön vanhus- ja vammaisneuvostoon yhdyshenkilöksi.

Päätös

Puheenjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti yhdyshenkilöksi nimettiin Anna Huttunen.