Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan talouden toteuma 01-09/2021

RUSDno-2021-661

Valmistelija

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi

Perustelut

 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen talouden toteuma  01-09/2021 tuodaan lautakunnalle tiedoksi osana talousarvion toteuman seurantaa.

Varhaiskasvatuksen osalta on huomioitava, että maksutuotoista puuttuvat elo- ja syyskuun asiakasmaksutulot laskutuksen viivästymisestä johtuen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kai Laitinen, Johtava rehtori, kai.laitinen@rusko.fi
  • Kaisa Mattila, Varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.mattila@rusko.fi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman ajalla 01-09/2021.

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.