Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostilla 16.11.2021 mennessä ja allekirjoitetaan myöhempänä ajankohtana.

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna Huttunen ja Pauli Korgan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Huttunen ja Pauli Korgan.

§112 tarkastettiin kokouksessa välittömästi asian käsittelyn jälkeen.